Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamila Charlińska prowadząca działalność gospodarczą pn. „Kamila Charlińska Kama” z siedzibą w Karwii przy ul. Stokrotki 14, 84­105 Karwia (dalej jako „Willa Kama”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej jako „RODO”).
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo z nami kontaktować przez e-mail: kontakt@willakama.pl, telefon: 605 919 600 lub pisemnie na adres określony w pkt 1.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonywanie umów związanych z prowadzoną przez Willa Kama działalnością w zakresie wynajmu pokoi i apartamentów,
  2. udzielanie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez emaila lub telefon,
  3. zapewnianie możliwie najlepszych usług oferowanych przez Willa Kama,
  4. obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym w celach reklamacyjnych, badań satysfakcji i jakości obsługi,
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  6. przechowywanie dokumentacji księgowej.
 4. Państwa dane osobowe Willa Kama może udostępniać następującym podmiotów:
  1. pracownikom i osobom współpracującym – w celu świadczenia usług,
  2. naszym zaufanym kontrahentom – w celach marketingowych i promocyjnych, jak również w celu świadczenia usług przez Willa Kama.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu,
  2. w związku z udzielaniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez formularz kontaktowy na stronie Willa Kama – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
  3. dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Willa Kama ustali we własnym zakresie, że się one zdezaktualizowały,
  4. w celach analitycznych – przez okres 3 lat,
  5. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z terminami wymaganymi przez prawo podatkowe.
 6. Przysługuje Państwo prawo:
  1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do poprawiania danych,
  3. do usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. do przenoszenia danych,
  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo na stronie pod adresem: www.willakama.pl w zakładce polityka prywatności na dole strony. W celu wykonania Państwa praw należy skierować swoje żądanie na adres email kontakt@willakama.pl .